Previous Next

Jestem doktorem nauk o zdrowiu, seksuologiem klinicznym zajmującym się terapią seksualną kobiet i mężczyzn oraz partnerskimi zaburzeniami seksualnymi. Posiadam ugruntowane doświadczenie nabyte w wiodących ośrodka klinicznych i poradniach seksuologicznych. Od wielu lat odnoszę sukcesy w skutecznym leczeniu dysfunkcji seksualnych i poprawie jakości zdrowia seksualnego moich pacjentów.
Ponad to, zajmuję się również wsparciem mężczyzn, a także ich rodzin, z rozpoznaniem raka prostaty.

Doktor nauk o zdrowiu
Autorka pierwszej na świecie pracy doktorskiej dotyczącej zdrowia mężczyzn w obszarze edukacji i znaczenia profilaktyki w przypadkach zachorowania na raka prostaty.
Temat dysertacji: "Edukacja w zakresie raka stercza a jego wczesne wykrywanie"

Seksuolog kliniczny
Absolwentka studiów podyplomowych "seksuologia kliniczna" ukończonych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z  wynikiem bardzo dobrym.
Uczestniczka licznych kursów doskonalących z zakresu seksuologii klinicznej.
Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów krajowych oraz międzynarodowych dotyczących zdrowia i seksualności człowieka.
Autorka licznych wystąpień dotyczących zdrowia, znaczenia profilaktyki, edukacji oraz normatywności zachowań seksualnych oraz zaburzeń seksualnych kobiet i mężczyzn.
Współautorka licznych prac i projektów obejmujących problematykę parafilii i dysfunkcji seksualnych.

Odbyte staże kliniczne oraz praktyka w następujących ośrodkach klinicznych:
Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa
Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny, ul. Dolna 19, Warszawa,
Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia, ul. Dolna 42, Warszawa,
Poradnia Seksuologiczna Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska, ul. Puławska 4/6, Warszawa,
Poradnia Ginekologiczno - Seksuologiczna, ul. Krucza 6/14, Warszawa (aktualnie).

Wykładowca akademicki
Prowadziła wykłady i warsztaty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z zakresu diagnozy seksuologicznej, medycznej i psychologicznej oraz promocji zdrowia seksualnego w procesie wychowania i edukacji.

Master Medyczny
Wieloletni pracownik i ekspert dla wiodących międzynarodowych koncernów farmaceutycznych zajmujących się edukacją, profilaktyką i innowacyjnymi rozwiązaniami w leczeniu raka prostaty i zaburzeń erekcji u mężczyzn.

Współpraca z mediami
Telewizja, radio, prasa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Współzałożyciel Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego.